Metropolitan Development on Drought History of the Tuzla Lake, Istanbul, Turkey

Publication Type:Journal Article
Year of Publication:2005
Authors:Öztürk, H
Journal:Journal of Coastal Research
Volume:21
Issue:2
Date Published:2005
ISBN Number:07490208
Keywords:Meleagris, Meleagris gallopavo, Phasianidae
Abstract:The coastal environment has changed in the past 25 years relation to the industrial and human settlement around the Tuzla Lake, Istanbul, Turkey. At first, the inlet of the Tuzla Lagoon Lake was filled and isolated from the sea, and changed to a fresh water lake. This was followed by chanelling of dirty creeks and a tunnel construction 8 m below the sea level just behind the lake. These engineering constructions resulted in a 3 m fall of ground water level in 4 years around the lake and, as a result a drought occurred in June, 2001. During this period, salty water encroachment and groundwater saltation occurred and farmlands faced significant irrigation problems. After the drought, two connection pipe lines were constructed between the sea and the lake. However, these pipes were filled by sea originated material, mostly shells, within a year and water exchange between the lake and the sea became impossible. As a result, environmental equilibrium has been disturbed and farming habits have changed. The investigations on the lake mud after the drought reveal that sedimentation rate has been about 1 cm/year for past 25 years. A bed rich in shrimp skeletons observed within the lake mud indicates significant pollutant introduction into the lake from industrial or agricultural activities. /// Tuzla Gölü ve çevresi son 25 yil içindeki yoğun yerlesşimle ilgili olarak hizla değişmiştir İlk olarak Tuzla Lagün'ünün deniz bağlantisi kapatilmiş ve lagü ortami tatli su ortamina dönüşmüştür. Bunu, göle boşalan kirli kanallanmasi ve yüzyden 8 m derinlikte inşa edilen tünel yapimi izlemiştir. Bu yapilari göl civarinda yeralti su seviyesinin 4 yilda düşmesine sebep olmuş ve göl Haziran 2001 de kurumuştur. Bu süreçte kiyi alanlarinda tuzlu su girişimi yaşanmiş, yeralti suyundaki tuzlanma tarim alanlarindaki sulamada önemli bir probleme neden olmuş. Kuruyan göl çamurlarinda yapilan araştirmalar son 25 yildaki sedimentasyon hizinin yilda yaklaşik 1 cm olduğunu göstermiştir. Göl çamurlarindaki karides iskeletlerince zenngin düzeyler göle endüstriyel alanlardan veya tarim aktiviteleri ie ilgili kirleticilerin boşaldiğini göstermektedir. Gölü kurumasi sonrasi denizden göle su girişini sağlamak amaciyla iki adet boru hatti inşa edilmiştir. Ne yazik ki bu borular deniz dalgalarinin taşidiği malzemeler tarafindan bir yil içerisinde dolmuş ve göl ile deniz arasindaki su aliçveriçi imkansiz bir hal almiştir.] Gölün kurumasindan en olumsuz etkilenen sektör çiftçiler olmuş ve tuzlanan yeraltisuyu nedniyle çiftçler geneneknel sulama ce üretim metotlarini değiştirmişlerdir.
URL:http://www.jstor.org/stable/4299412
Short Title:Journal of Coastal Research
Taxonomic name: 
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith